Disclaimer

De teksten, foto's, illustraties en gegevens op deze site zijn eigendom van iLightShop.com en beschermd door auteurs- en intellectuele rechten. Zij mogen niet gekopieerd, nog aangepast en/of onder geen enkele vorm of gedaante gepubliceerd worden, zonder voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord door iLightShop.com.

iLightShop.com besteedt uitermate veel aandacht aan de correctheid en de volledigheid van de informatie op de site www.iLightShop.com, maar kan onder geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie. iLightShop.com kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor schade gelinkt aan de toegang tot en het gebruik van de informatie aanwezig op iLightShop.com, noch voor het ontbreken ervan. iLightShop.com kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van sites waarvoor een link werd geïntegreerd in de site iLightShop.com.

Bij de bestelling dient de klant steeds de algemene voorwaarden te hebben nagelezen.

Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn niet bindend. De aangeduide prijzen zijn enkel geldig op het moment van de consultatie van de website, uitgezonderd fouten met betrekking tot de afbeelding, waarvoor iLightShop.com niet verantwoordelijk kan worden gesteld. iLightShop.com behoudt zich het recht om ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging, prijzen aan te passen, informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.